להבין בכדי למנוע 

הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2020

תוצאות מחקר הערכה של תוכנית למניעת אובדנות בקרב בתי

​הספר של משרד התמ"ת

ד"ר שי חן-גל- פסיכולוג ראשי של בתי הספר של משרד התמ"ת
זהבה ספיר- מפקחת ארצית על צוותים טיפוליים, משרד התמ"ת

 
האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת מפקח על כ-70 בתי ספר בפריסה ארצית. בבתי הספר אלה לומדים תלמידים רבים הנמצאים במצב בסיכון. התלמידים לומדים במסלולי הכשרה מקצועית ומתנסים  במקומות תעסוקה בהתאם למקצוע אותו הם לומדים  במהלך כיתות י"א וי"ב.
לאור תוצאותיו של מחקר בינלאומי מקיף שנעשה ע"י האיחוד האירופאי, ובהתאם לעקרונות המקצועיים של תוכנית הפיילוט למניעת אובדנות של הוועדה הבין משרדית, החליט משרד התמ"ת במהלך שנה"ל תשע"ב להפעיל פרויקט להגברת נוכחות תלמידים ומניעת נשירתם. במסגרת הפרויקט, נערכו אבחונים קבוצתיים, באמצעות שאלונים  לאיתור תלמידים בסיכון, לכ-4000 תלמידים בבתי הספר. כמו כן תוגברו שעות הפסיכולוג הנמצא בבית הספר לצורך טיפול בתלמידים שנמצאו בסיכון, במסגרת פסיכותרפיה בית ספרית. תוצאות המחקר הערכה מלווה הראו על ירידה של למעלה מ-40% בניסיונות האובדנות בקרב התלמידים בכיתות שבהם הופעל הפרויקט בהשוואה לקבוצת הביקורת.  
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין