להבין בכדי למנוע 

הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2020

ניסיונות התאבדות בקרב מהגרים- מחקר אירופאי רב-מוקדי

דר' סנדרין בורשטיין ליפסיקס
 
מהגרים מהווים כיום כ -10% מאוכלוסיית אירופה, אך הידע על ההתנהגות אובדנית שלהם מוגבל. הספרות העוסקת בקשר שבין התאבדות והגירה מציגה תוצאות מעורבות, וכוללת מחקרים הטוענים שהגירה מהווה סיכון להתאבדות ואחרים המצביעים על ההפך. נתונים על התנהגויות אובדניות אחרות כגון מחשבות וניסיונות התאבדות במהגרים מועטים אף יותר.
מחקר זה על התנהגות אובדנית של מהגרים בהשוואה לאוכלוסיה מקומית באירופה מבוסס על מאגר הנתונים של מחקר ה- WHO/EURO MultiCentre Study on Suicidal Behaviour ומנתח כ- 30,000 מקרים של ניסיונות התאבדות, כולל יותר מ -4,000 מהגרים. המידע נאסף מ -11 מרכזים באירופה בין השנים 1989-2010. מטרת המחקר הייתה להבין טוב יותר מאפיינים של ניסיונות התאבדות בקבוצות מהגרים המגיעות למדינות אירופה, שעשויים להיות שונים מאוד מאלו של האוכלוסיה המקומית. באופן ספציפי, המחקר בדק הבדלים בשיעורים של ניסיונות התאבדות בקרב מהגרים ומקומיים באירופה, בין קבוצות מהגרים שונות, ובין מהגרים וארצות מוצאם. כמו כן, נבדקו הבדלים ביחס שבין גברים ונשים בניסיונות התאבדות בין המהגרים ולא מהגרים; הבדלים בדפוסי ניסיונות חוזרים וכן פערים בהמלצות לטיפול הניתנות במערכת הרפואית במדינות אירופה למהגרים שניסו להתאבד.
מסקנות המחקר מצביעות על סיכון גבוה לביצוע ניסיון אובדני בקרב קבוצות מהגרים ופערים בהמלצות הטיפוליות הניתנות במפגש עם מהגר לאחר ניסיון אובדני. כמו כן, ניכר כי נשים מהגרות מארצות לא אירופאיות נמצאות בסיכון גבוה במיוחד לביצוע ניסיון אובדני ביחס לגברים ממוצא זהה, דבר המצביע על קשיים ייחודיים שנשים אלה חוות בתהליך ההגירה. מחקר זה שופך אור על הסיכון האובדני במהגרים באירופה ויש להסתייע במסקנותיו בעת פיתוח תכניות מניעה ממוקדות והתערבויות טיפוליות אחרי ניסיון התאבדות של מהגרים ומיעוטים אתניים באירופה.

 
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין