להבין בכדי למנוע

הכנס המדעי לחקר האובדנות בישראל 2018
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין