להבין בכדי למנוע 

הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2020

מחשבות וניסיונות אובדניות בקרב מתבגרים שהוטרדו מינית:

ממצאי הסקר הארצי לבריאות הנפש בקרב בני נוער

 

איבון מנסבך-קליינפלד, PhD, MPH,  אילנה פרבשטיין, MD
אגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות, 2 המחלקה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, ביה"ח זיו, צפת
 
רקע:
 ידוע שפגיעה מינית בגיל מוקדם עלולה להיות קשורה לקשיים פיזיים,  נפשיים או חברתיים בהמשך החיים. חשוב להבין את השפעת הפגיעה בתוך קונטקסט שכולל מאפיינים רחבים, כמו סימפטומים סומאטיים והפרעות נפשיות, דימוי עצמי, תפקוד בביה"ס, דינאמיקה משפחתית  ודפוסי התייעצות וחיפוש עזרה.  רק אם נבין את הסביבה בה המתבגר חי ומתפתח נוכל להבין את המשקל היחסי של ההטרדה המינית על מחשבות וניסיונות אובדניים.
מטרות:
א) לאמוד את השפעת גורמי הסיכון כגון אפיונים סוציו-דמוגרפיים מסוימים, מצב נפשי ופגיעה מינית על מחשבות וניסיונות אובדניים בקרב מתבגרים ישראלים; ב)  לאמוד, באמצעות ניתוח רב משתני, את המשקל היחסי של כל אחד מגורמי הסיכון.
שיטות:
הסקר הארצי לבריאות הנפש בקרב בני נוער (ISMEHA), נערך ב-2004-5 על מדגם מייצג של 957 מתבגרים ישראליים בני 14 -17 ואמהותיהם, שחיו בקהילה. הצעירים ואמהותיהם רואיינו בנפרד בעברית, ערבית או רוסית.  אחוז ההיענות היה 68%.  הפרעות נפשיות, מחשבות וניסיונות אובדניות אצל המתבגרים נבדקו ע"י ה-DAWBA (Goodman, 2000), בריונות נבדקה באמצעות שאלון ה-SDQ וכמו כן ערכנו שאלות ספציפיות על פגיעה מינית, מצב משפחתי ודימוי עצמי
ממצאים:
4.4% מהמתבגרים דיווחו על מחשבות אובדניות  ו-1.9% על ניסיונות אובדניים. (Shoval et al., 2012).  כ-3.3% מהמתבגרים דיווחו על פגיעה מינית (Mansbach-Kleinfeld, in press). 
כאשר כוללים פגיעה מינית, בניתוח רב משתני, יחד עם דימוי עצמי ודיכאון, ניתן לראות שההשפעה של פגיעה מינית על מחשבות אובדניות אינה משמעותית מבחינה סטטיסטית.  אבל כאשר כוללים פגיעה מינית, בניתוח רב משתני, יחד עם דימוי עצמי, דיכאון, וקורבן לבריונות, ניתן לראות שההשפעה של הפגיעה המינית על ניסיונות אובדניים נשמרת מעל ומעבר להשפעה של הגורמים האחרים.
סיכום:
ניתן לסכם שפגיעה מינית מהווה גורם סיכון משמעותי לניסיונות אובדניים, גם בנוכחות גורמי סיכון אחרים כגון דיכאון.  פגיעה מינית לא מהווה גורם סיכון למחשבות אובדניות.
עבודה זו מלמדת אותנו שיש גורמי סיכון שונים למחשבות אובדניות ולניסיונות אובדניים. יש צורך להמשיך ולבדוק האם מחשבות וניסיונות אובדניים הם תופעות הנעות  על רצף, או שתי תופעות נפרדות.  לכל אחת מאפשרויות אלה תהיינה השלכות לגבי מהי ההתערבות הנכונה.
 

 
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין