להבין בכדי למנוע 

הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2020

התנהגות אובדנית בקרב פדויי שבי ממלחמת יום

​הכיפורים: ממצאי מחקר אורך

ד"ר גדי זרח,  ד"ר יוסי לוי-בלז, פרופ' זהבה סולומון
 
בספרות המקצועית הנפילה והשהות בשבי נתפסים מגורמי הדחק הקשים ביותר שעלולים לחוות בני האדם. בשל אופייה הייחודי של חווית השבי, המערבת חוסר שליטה מתמשך וטראומה המתקיימת בהקשר בין-אישי, פדויי השבי צפויים לשורה של תוצאות שליליות חמורות וביניהן תחלואה פיסית ופסיכיאטרית ואף תמותה בשיעורים גבוהים יותר לעומת בני גילם. יחד עם זאת, אין כמעט בנמצא מחקרים אשר בחנו התנהגויות אובדניות בקרב פדויי שבי.
בהרצאה הקרובה נציג ממצאים ממחקר שבחן חשיבה אובדנית והתנהגויות פגיעה בעצמי בקרב פדויי שבי של מלחמת יום הכיפורים אשר הושוו לקבוצת ביקורת מותאמת של לוחמים. כמו כן, נעמוד על גורמי פגיעות אפשריים- כגון מאפייני הדחק וסגנונות ההתמודדות בשבי- שנמצאו מנבאות התנהגויות אובדניות בקרב פדויי שבי. בנוסף, נצביע על שינויים בחשיבה האובדנית של פדויי השבי לאורך השנים והקשר בינם לבין תסמיני הפרעת דחק פוסט טראומטית. 
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין