להבין בכדי למנוע 

הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2020

סיקור מקרי אובדנות על ידי העיתונות בישראל

פערים בין הרצוי למצוי

גב' עפרי דניאל, גב' ליאור טל, ד"ר יוסי לוי –בלז, המרכז האקדמי רופין
 
המחקר עוסק בדרך הסיקור של מקרי אובדנות על ידי התקשורת הכתובה בישראל ומצביע על ליקויים בולטים בסיקור זה ומעלה דרכים לשיפור המצב בעתיד.
 
תקציר המחקר
לתקשורת יש השפעה רבה בעיצוב מחשבותיו והתנהגותו של הציבור ובמחקרים רבים הוכח כי קיים קשר בין דיווח לא הולם בתקשורת אודות התנהגות אובדנית בתקשורת ובין הגברה בשיעורי האובדנות באוכלוסייה בכלל, ועל ידי אנשים הנמצאים בסיכון בפרט. בעולם נעשו מחקרים שבחנו את דרך הסיקור העיתונאי של מקרי התאבדות אולם בארץ הדבר לא נעשה מעולם.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את דרכי הסיקור של מקרי אובדנות על ידי העיתונות הכתובה בישראל ועד כמה עומד סיקור זה בקווים המנחים הפורמאליים לסיקור אחראי של מקרי אובדנות. במסגרת המחקר נבחנו כל הכתבות שדווחו בהם מקרי אובדנות בשנת 2012 בשני העיתונים היומיים הגדולים בישראל.
ממצאי המחקר הצביעו כי רוב הקווים המנחים לסיקור תקשורתי אחראי מופרים בצורה משמעותית בכתבות שנסקרו. בולטים במיוחד הם העדר אזכור של מידע אודות סימני התראה, גורמי סיכון וכן מסגרות לפנייה בעת משבר אובדני. כמו כן, כתבות רבות הציגו בצורה מפורשת את אמצעי ההתאבדות (כולל הסברים איך לבצע) , חיזקו מיתוסים הקשורים להתאבדות ורמזו לקשר ישיר בין אירוע ספציפי להתאבדות.
מסקנתנו היא כי יש חשיבות רבה להעמיק את ההסברה אודות הדרכים הנכונות לסיקור מקרי התאבדות, ככלי נוסף לצמצום התופעה הטרגית והקשה של התאבדויות בישראל. 
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין