להבין בכדי למנוע 

הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2020

עמדות של  אנשי חינוך לגבי התאבדות בני נוער

והידע המצוי ברשותם אודות תופעה זו

ניצן חסון, ד"ר סמי חמדאן
המכללה האקדמית תל אביב יפו

המחקר מאפשר לבחון את הידע המצוי ברשות אנשי חינוך בישראל ואת עמדותיהם כלפי התאבדות. במחקר השתתפו אנשי חינוך מבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים במגזר היהודי, הערבי והדרוזי. תוצאות המחקר מצביעות על חשיפה גבוהה של אנשי החינוך להתנהגויות אובדניות של תלמידיהם. לעומת זאת, רמת הידע שיש שלהם בנושא ההתאבדות הינה נמוכה למדי. נמצאה שונות בין רמת הידע של ציבורים שונים: בין מגזרים שונים, מידת דתיות שונה וחשיפה להתנהגות אובדנית בעבר. בנוסף, רוב אנשי החינוך הראו עמדה שאינה מתירנית ביחס להתאבדות וגילו התנגדות לקבל או להבין התנהגות שכזו. תוצאות המחקר מדגישות את חשיבות המורים כקבוצה בעלת פוטנציאל למניעת התאבדות בקרב מתבגרים ("שומרי סף"), ומכאן חשיבות הגברת הידע  בקרב ציבור המורים והמחנכים בישראל.
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין