להבין בכדי למנוע 

הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2020

תרומת חווית המלכדות (Entrapment) 

על סיכון אובדני בקרב חיילים

שלף, ל1., פרוכטר, א1., דהן, א2.
 
 
1מחלקת בריאות הנפש, חיל הרפואה, צבא ההגנה לישראל
2המרכז הרפואי לבריאות הנפש "לב-השרון",  נתניה
 
רקע- אחת הדרכים ללמוד על תחלואה נפשית והשלכותיה היא באמצעות חקר מודלים ביולוגיים אבולוציוניים בחיות. המושג 'המלכדות' (Entrapment) בבני אדם מדמה מצב עניינים מקביל בחיות (המכונה arrested flight), אשר בו חייה מזהה העדר נתיבי מילוט מסיטואציה מאיימת ומסוכנת. מחקרים מהשנים האחרונות חקרו מרכיבי המלכדות ואת הקשר בינם לבין לדיכאון ואובדנות בבני אדם.
 
מטרת המחקר- לבדוק את התרומה שיש: ללחץ צבאי, תמיכה חברתית, דיסוציאציה והמלכדות על מחשבות אובדניות
 
שיטה- במחקר לקחו חלק 106 חיילי צה"ל, אשר השתייכו לאחת משתי קבוצות: קבוצת המחקר כללה חיילים אשר קיבלו טיפול נפשי (עם או בלי פרופיל נפשי- דיאגנוזה קלינית) ללא היסטוריה של התנהגות אובדנית (מטופלים) וקבוצת הביקורת שכללה חיילים ללא דיאגנוזה קלינית וללא היסטוריה של התנהגות אבדנית (ביקורת).
 
תוצאות- בעוד רמת הלחץ הצבאי ורמת המחשבות האובדניות נחוות ברמה דומה בין שתי קבוצות המחקר, קבוצת המטופלים מדווחים על פחות תמיכה חברתית ועל דיסוציאציה  והמלכדות ברמה גבוהה יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. כן נמצא כי ככל  שהלחץ או ככל שהתמיכה החברתית נמוכה יותר, כך תחושת המלכדות ורמת המחשבות האובדניות עולה. בקרב אלה שרמת המלכוד גבוהה, ככל שיש יותר לחץ יש יותר מחשבות אובדניות, אולם רמת הלחץ אינה בהכרח מובילה להופעתן של מחשבות אובדניות אם רמת המלכוד נמוכה.  בקרב נבדקים בעלי תמיכה נמוכה וגם בקרב נבדקים בעלי  תמיכה גבוהה, ככל שחווית המלכוד  גבוהה יותר רמת המחשבות האובדניות תגדל. עם זאת התמיכה החברתית ממתנת את הקשר שבין המלכדות ובין מחשבות אובדניות.
דיון ומסקנות- מחשבות אובדניות מתעוררת אל מול טריגרים כגון תחושת המלכדות דיסוציאציה ותמיכה חברתית. המחקר הנוכחי מדגיש כי לתחושת מלכוד ותמיכה חברתית תפקיד משמעותי ביצירת מחשבות אובדניות. קיימת חשיבות רבה להערכת משתנים אלו כחלק ממכלול הגורמים המצביים והאישיותיים הנבחנים בתהליך הערכת סיכון לאובדנות בקרב חיילים.
 
מילות מפתח: חווית מלכוד, המלכדות, תמיכה חברתית, דיסוציאציה, לחץ צבאי, חיילים
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: המרכז האקדמי רופין