להבין בכדי למנוע

הכנס המדעי לחקר האובדנות בישראל 2018
טלפון:  09-8983015

דוא"ל:  
Suicide.convention@gmail.com

כתובת:  המרכז האקדמי רופין

 
הרשמה לכנס
 
טלפון:  09-8983015  |   דוא"ל:  Suicide.convention@gmail.com  |  כתובת: האקדמית תל אביב יפו